Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Image

Zapraszamy na kolejną edycję Kluczborskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej 2022 r.

W roku 1987 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im F. Chopina w Opolu, którą ukończył w 1994 r. w klasie organów mgr Elżbiety Kaszyckiej-Kowalczyk. W roku 1991 ukończył Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w klasie organów mgr Lucyny Glezner-Sun. Dalszą edukację muzyczną kontynuował na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem na dwóch kierunkach: Wychowania Muzycznego ze specjalizacją Chórmistrzowską w klasie ad. Bogusławy Orzechowskiej oraz Dyrygentury Symfonicznej w klasie prof. Mieczysława Gawrońskiego. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich, które ukończył w 2008 roku na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 2005-2021 pracował jako organista, chórmistrz i kompozytor w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna oraz Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Jest autorem wielu utworów i opracowań stworzonych na potrzeby życia muzycznego Sanktuarium, m.in. melodii do pieśni "Ze wzgórz Częstochowy". Przez 16 lat pracy na Jasnej Górze, jako dyrektor artystyczny prowadził Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani. Jako dyrygent angażował się także w działalność Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores.

Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani powstał w 2003 roku w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Inicjatorem powstania chóru był Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Pierwszy nabór odbył się 21 stycznia 2003 r., a 11 lutego odbyła się pierwsza próba. Do chóru dołączyli również chłopcy, którzy śpiewali w istniejącym od 1993 r. chórze chłopięcym działającym przy Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Pierwszym dyrygentem chóru była Mariola Jeziorowska. W chwili powstania chór liczył około 40 chórzystów. W 2005 roku dyrygentem chóru został kompozytor, dyrygent i organista jasnogórski Jarosław Jasiura. W 2013 r. powstała sekcja męska. W 2021 r. obowiązki dyrygenta przejęła s. Maria Bujalskaze zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Tomasz Niestrój organista, klawesynista, pedagog. Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej i Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Ukończył Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów prof. dra hab. Piotra Rojka i w klasie klawesynu dr hab. Aleksandry Rupocińskiej. Warsztat doskonalił podczas mistrzowskich kursów organowych, klawesynowych, muzyki dawnej i improwizacji. Laureat konkursów kompozytorskich, interpretacji muzyki organowej, klawesynowej i kameralnej. Pracę artystyczną, naukową i badawczą koncentruje głównie wokół wykonawstwa historycznie poinformowanego muzyki dawnej oraz współczesnej twórczości klawesynowej. Występuje z wieloma solistami, zespołami kameralnymi i orkiestrami historycznymi. Jest organistą parafii św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu oraz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Wrocławskiej.

Zespół powstał w 2020r. z inicjatywy Daniela Oktawiana Piotrowskiego (kontratenor), Szymona Strzelczyka (skrzypce barokowe), Pauliny Gibas (wiolonczela barokowa) oraz Marty Pindór (klawesyn) i był wyrazem zafrapowania wykonawstwem historycznie poinformowanym muzyki dawnej, przede wszystkim muzyki epoki baroku oraz klasycyzmu. Fundamentem pracy zespołu jest fascynacja brzmieniem instrumentów pochodzących z epoki baroku, to nieodkryte wciąż bogactwo brzmień i barw pozwala na świeże podejście do muzyki dawnej. Traktaty pochodzące z tamtych czasów dają możliwość prezentowania tej muzyki według panujących ówcześnie zasad, przy jednoczesnym zaimplementowaniu świeżego, współczesnego spojrzenia na tę materię. Instrumentarium, które służy nam do wykonywania tej muzyki to instrumenty z epoki oraz ich współczesne kopie. W repertuarze zespołu znajdują się utwory niemieckich, austriackich, włoskich, francuskich i angielskich kompozytorów, obejmujące dzieła zarówno instrumentalne, jak i wokalno-instrumentalne.

Bernadeta Malik – studia muzykologiczne na KUL, organy specjalne w klasie prof. Andrzeja Białko, studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim, PSM II st. w Opolu w klasie fletu Marioli Fedorowicz oraz w klasie organów Kaszyckie, pełni funkcję ogranistki w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach oraz dyrygentki chóru „Spotkanie” i scholi „Cantus Mirabilis”. Ernest Malik – studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie puzonu prof. Wilhelma Krzystka, PSM II st. w klasie puzonu Janusza Wyrwała oraz akordeonu w klasie Stanisławy Kruk. W latach 1998-2001 puzonista Filharmonii Wrocławskiej. Od 2001 nauczyciel klasy instrumentów dętych blaszanych w SM I st. w Kluczborku. Organista w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach oraz dyrygent orkiestry dętej „Camerata”. Magdalena Malik – abolwentka PSM II st. w Opolu w klasie oboju Katarzyny Blicharskiej-Wczasek. Obecnie studentka AM we Wrocławiu w klasie oboju prof. Waldemara Korpaka. Krzysztof Malik – absolwent PSM II st. w Opolu w klasie organów Lucyny Glezner-Sun oraz w klasie fortepianu Mariusza Danilewskiego. Obecnie student AM w Katowicach w klasie organów prof. Krzysztofa Lukasa. Stefan Malik – absolwent SM I st. w Kluczborku w klasie trąbki Ernesta Malika. Małgorzata Malik – uczennica SM I st. w Kluczborku w klasie skrzypiec Ewy Grześkowiak

Duet jest laureatem wielu konkursów muzycznych m.in: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Marcopoulo/Grecja (III nagroda – I i II nie przyznano), XI Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych im. F. Schuberta w Jeseniku/Czechy (I nagroda oraz nagroda specjalna za wykonanie utworu Franciszka Schuberta), Międzynarodowego Konkursu Muzyki XX i XXI wieku im. Valentino Bucchi w Rzymie (II nagroda). Artystki prowadzą ożywioną działalność koncertową występując w Polsce, niemal całej Europie i Azji. Obszerny repertuar zespołu obejmuje kompozycje na cztery ręce i dwa fortepiany od epoki baroku do czasów obecnych. Duet ma na swoim koncie wiele prawykonań oraz kilka wydawnictw płytowych. Szczególne zainteresowanie muzyką francuską zaowocowało wydaniem płyty z utwo­rami Fauré, Debussy’ego, Ravela i Poulenca. Kolejna płyta z udziałem duetu, zawierająca utwory Brahmsa na chór kameralny i duet fortepianowy otrzymała w 2005 r. prestiżowe wyróżnienie Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk. W 2012 r. ukazała się płyta z nagraniem II Symfonii Pawła Łukaszewskiego. Od kilku lat działalność pianistek skoncentrowana jest na polskim repertuarze duetowym, jego badaniu, redakcji, wykonawstwie i nagraniach. W ramach tej aktywności duet wykonał wiele koncertów w Europie i Azji oraz nagrał trzy płyty będące początkiem zaplanowanej dłuższej serii.

Katarzyna Kłosowska - Magister Sztuk Scenicznych. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 6 lat w klasie skrzypiec Szkoły Muzycznej I st. w Kluczborku. Laureatka I-go wyróżnienia na IX Festiwalu Włoskiej Muzyki Operowej "Belcanto per Sempre" w 2019 r. W tym samym roku na deskach sceny w Teatrze Muzycznym w Łodzi zagrała jedna z dam dworu w operetce J. Offenbacha pt" Wielka Księżna Gerolstein". Ukończyła studia na wydziale wokalno-aktorskim na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w 2020roku. Brala udział w wielu koncertach w Polsce i za granicą. Od 2021 roku związana z Centrum Kultury w Kluczborku gdzie spełnia się jako nauczyciel śpiewu i emisji głosu. Mateusz Dębski Organista, magister, pedagog, ur. w 1997 r. w Opolu. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kluczborku im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie fortepianu mgr Małgorzaty Nowickiej. W latach 2011–2013 organista kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Od 2013 r. organista w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W 2017 r. podjął studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Historii Nauk Społecznych ze specjalnością Muzykologia – Muzyka Kościelna w klasie organów dr Gabrieli Czurlok i dr Michała Duźniaka. Pracę licencjacką jak i magisterską napisał pod kierunkiem ks. dr hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO. Katarzyna Toboła - mezzosopran - absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2018 roku pracuje w operze wrocławskiej na stanowisku artystka choru. Koncertuje w Polsce i za granicą. W swoim repertuarze ma zarówno partie operowe jak i oratoryjne.

Zespół powstał z inicjatywy oboisty Marka Mleczko w roku 1996 przy Orkiestrze Kameralnej "Capella Cracoviensis". Składa się z wybitnych instrumentalistów, którzy przejawiają swą aktywność artystyczną nie tylko w grze orkiestrowej, ale również kameralnej oraz bardzo często solowej. Stąd też na swym koncie mają wiele koncertów kameralnych na liczących się estradach. Członkowie zespołu są pedagogami Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach. Do zespołu należą: Marek Mleczko - obój, Roman Widaszek - klarnet, Paweł Solecki - fagot. "Krakowskie Trio Stroikowe" prowadzi działalność koncertową korzystając z szerokiego repertuaru od muzyki barokowej do współczesnej, a jego koncerty spotykają się z uznaniem publiczności i krytyków. W roku 2005 współpracując z PWM i DUX zespół nagrał płytę z utworami polskich kompozytorów XX wieku (Szałowski, Tansman, Lutosławski, Spisak, Palester, Krauze - DUX 0493/PWM10374). W 2006 roku zarejestrował natomiast Sonatę triową BWV 525 Jana Sebastiana Bacha w transkrypcji na trio stroikowe.autor: Anna Iwanicka-Nijakowska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, październik 2007
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku
ul. Chrobrego 23, 46-200 Kluczbork
Proboszcz parafii: ks. Mateusz Łaciak
Tel: 77 418 18 55
e-mail: kluczbork@luteranie.pl
mateusz.laciak@luteranie.pl

Kościół Zbawiciela znajduje się przy rynku
– plac Gdacjusza 1

Numer konta: 89 1020 3668 0000 5702 0095 1244