Filia Bąków

Kaplica w Bąkowie
ul. Braci Bassy 51,  46-233 Bąków

Nabożeństwa odbywają się w każdą II i IV niedzielę miesiąca o godz. 8.15

Historia Kaplicy w Bąkowie

Reformacja dotarła do Bąkowa w 1530r. Pierwsze wzmianki o istniejącej tam parafii ewangelickiej pochodzą z roku 1646 i 1675. W roku 1690 parafia w Bąkowie połączona była z parafią w Biadaczu (Ludwigsdorf ). Obecny budynek plebanii zbudowany został w latach 1845/46. W roku 1913 drewniany kościół w Bąkowie poddany został renowacji zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Większą część kosztów poniósł właściciel włości w Bąkowie - Heinrich graf von Bethause - Huc. W czasie prac, po odsłonięciu starych ławek i wiszącego herbu, odkryto malowidło ścienne wykonane farbami wodnymi datowane na okres przedreformacyjny, co jest wskazówką, co do czasu budowy kościoła. Ołtarz pochodzi z II połowy XIV wieku. Obecny kościół w Biadaczu zbudowany został w roku 1842 w miejsce starego drewnianego z 1541 roku. Od 1945 roku oba kościoły przejęte zostały przez parafię katolicką. Obecne nabożeństwa ewangelickie odbywają się w dawnej organistówce, przebudowanej wewnątrz na kaplicę. Bąków jest filiałem parafii ewangelickiej w Kluczborku. W roku 2004 kaplica została poddana gruntownej renowacji z zewnątrz jak i wewnątrz.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku
ul. Chrobrego 23, 46-200 Kluczbork
Proboszcz parafii: ks. Mateusz Łaciak
Tel: 77 418 18 55
e-mail: kluczbork@luteranie.pl
mateusz.laciak@luteranie.pl

Kościół Zbawiciela znajduje się przy rynku
– plac Gdacjusza 1

Numer konta: 89 1020 3668 0000 5702 0095 1244